İŞÇİLER DİKKAT: Davalarda zaman aşımı 10 yıldan 5 yıla indirildi

İş Hayatından

İŞÇİLER DİKKAT: Davalarda zaman aşımı 10 yıldan 5 yıla indirildi

Tazminat niteliğinde olmaları nedeni ile sendikal tazminat, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesindeki eşit işlem borcuna aykırılık nedeni tazminat, 26/2 maddesindeki maddi ve manevi tazminat, 28. maddedeki belgenin zamanında verilmemesinden kaynaklanan tazminat, 31/son maddesi uyarınca askerlik sonrası işe almama nedeni ile öngörülen tazminat istekleri, kullanılmayan ücretli yıllık izinlerde iş akdinin feshi veya emeklilikten itibaren Borçlar Kanununun 125 ve 146. Maddeleri uyarınca 10 yıllık zaman aşımına tabi idi.
Maalesef ‘’İdi’’ diyoruz. Çünkü 12.10.2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı ile Hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine uyulmaksızın yapılan fesihten kaynaklanan zaman aşımları 5 yıl olacaktır.

Tasarıyla 4857 sayılı Kanuna ek madde eklenmiştir. Buna göre; “Zamanaşımı süresi EK MADDE 3- İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.

a) Kıdem tazminatı.
b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.
c) Kötüniyet tazminatı.
d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.”

Yine bu tasarıyla 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8- Ek 3 üncü madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanır.’’ denilmek suretiyle iş akdinin feshi veya emeklilikten itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabi olan yıllık ücretli izin ve tazminatlarda da zaman aşımı 5 yıla indirilmiştir.

Yıllık izin ücreti ve tazminatlar için yasanın yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam edecektir. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, ek 3 üncü maddede öngörülen süreden uzun ise, ek 3 üncü maddede öngörülen sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olacaktır. Yani her halükarda yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl içerisinde davanın açılması gerekli olup aksi takdirde sava zamanaşımına uğrayacaktır.
Bilindiği üzere; Borçlar Kanunun 126/3 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Fazla çalışma, ikramiye, çocuk, aile, eğitim, yol, yakacak yardımı gibi ücret ve ücret niteliğinde olan alacaklar 5 yıllık zaman aşımına tabi alacaklardandır.

Son düzenlemeyle işçi lehine olan ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarına uygulanan 10 yıllık zaman aşımı süreleri işveren lehine düzenleme ile 5 yıla düşürülmüştür. Hak kaybına uğramamak adına işçilerin dikkatli olmasında fayda olacaktır.  


YAZAR: Av. Tuncay DOLU

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Hak-İş Kadın Komitesi İstişare Toplantısına Katıldık

HAK-İŞ Kadın Komitesi İstişare Toplantısı, 20 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşti. 

İstişare toplantısında HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve kadınların çalışma hayatında daha aktif olarak yer alması için yürütülen faaliyetler değerlendirildi. 

Toplantıda Öz Ağaç-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Av. Tuğçe Taştan tarafından kadınlarımızın çalışma hayatındaki haklarını kapsayan ‘Kadınların Yasal Hakları’ konulu sunum yapıldı.

DEVAMI

İşsizlik Maaşında Yeni Dönem Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında müjdelediği işsizlik maaşıyla ilgili düzenleme hayata geçiriliyor.

120 gün kesintisiz çalışma şartı kolaylaştırılıyor

Öncelikle işsizlik maaşı alabilmek için öncelikli koşul, kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması. Aynı zamanda son 3 yıl içinde en az 600 gün için işsizlik sigorta priminin de ödenmiş olması gerekiyor.

Ayda ortalama 420 bin kişi İŞKUR'a işsizlik maaşı için müracaat ediyor. Ancak iş değişikliği sırasında 1 gün bile boşluğu bulunan binlerce kişi maaş alamıyordu. Son 120 gün ise kesintisiz olarak çalışmış olması şart koşuluyordu. Yasal düzenlemeyle artık bu şart esnetilecek.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Biz bu noktada 120 günlük yani orada 3 günlük 5 günlük 1 günlük bile bir aranın verilmiş olması işsizlik sigortasından maaş almaya mani haldi. İş akdinin devam etmesi kaydıyla gün eksiğinin olmuş olması istifadesine mani olmayacak." dedi.

Kimler, nasıl yararlanıyor?

Kişinin kaç ay işsizlik maaşından yararlanabileceği, kaç gün prim yatırdığına göre değişiyor.

Primini en az 600 gün ödeyen kişi 6 ay işsizlik maaşı alabiliyor. 900 gün çalışmışsa 8 ay, bin 80 gün çalışmışsa da 10 aylık bir ödemeyi hak ediyor. 

İşsizlik maaşı 805 lira ile 1611 lira arasında veriliyor.

30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapılmalı

Şartları sağlayanların sözleşmenin iptalinden sonra 30 günde içinde İŞKUR’a başvurması gerekiyor.

Uzunkaya, İŞKUR olarak bu insanların daha önce çalıştıkları yerlerdeki nitelikleri ve vasıflarına yönelik işlere göre bir an önce onları yönlendirmek ve iş gücü piyasasında yer almalarını istediklerini aktardı.

Yeni düzenlemeyle bir önceki yıla göre yaklaşık 12 bin 500 kişinin daha işsizlik maaşından yararlanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber 

DEVAMI

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI

baskan
ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI
İş Kolunun Lider Sendikası

Tanıtım Filmi

Duyurular

  • ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI SİDE SOSYAL TESİSİ
  • KUDÜSE SAHİP ÇIK

Foto Galeri

  • 12. Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleşti
  • Sendikamızın 16 Mart Vefa Gecesi Programı
  • Sendikamızdan Birlik ve Beraberlik Toplantısı
  • ÖRGÜTLENME KAPASİTESİ ve SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Videolar

  • Öz Ağaç İş Marşı
  • ÖZ AĞAÇ-İŞ ESTİM SOSYAL TESİSİ
  • Alfemo Üyelerimize Teşekkürler
  • İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?