Sendikamız Hakkında

Başkanın Mesajı

SENDİKAMIZ HAKKINDA

1980 yılında kurulan Öz Ağaç-İş Sendikası, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı bir işçi sendikasıdır. Genel Başkanı Eyüp KARADERİLİ olan Öz Ağaç-İş Sendikasının Genel Merkezi Ankara'dadır.  Ağaç, Kağıt, Mobilya ve Sunta iş kolunun en büyük işçi topluluğu olan Öz Ağaç-İş Sendikası bünyesinde, Türkiye genelinde 11 bine yakın üyesi mevcuttur. Öz Ağaç-İş sendikası ulusal faaliyetlerin yanı sıra uluslararası alanda da faaliyet göstermektedir. Sendikamız aynı zamanda Avrupa İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu (EFBWW/FETBB), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) üyesidir.

 

MİSYONUMUZ- VİZYONUMUZ

1) İnsan haklarına, evrensel ilkelere, Anayasa ve Tabii hukuk ilkelerine saygıyı esas alır. Ülke bütünlüğüne içtenlikle inanır. Üyelerinin hak ve menfaatlerini katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasi anlayışı içinde en etkin bir şekilde korumayı ve geliştirmeyi ilke olarak benimser. İnsanı ve emeği yüce değer olarak kabul eder. Bu amaca ulaşmak için yenilikçi, ilkeli ve kararlı mücadeleyi kendisine temel görev sayar,

2) Üyelerine yaptıkları işe uygun ve insan haysiyetine yaraşır bir ücret temin etmek için çalışmayı,

3) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyup, gelişmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı,

4) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ve hakları bakımından her türlü istismarı önleyecek tedbirleri almayı,

5) Demokrasinin ve özgür sivil toplum yapılanmasının gereğini kendi varlık sebebi sayar. İnsanı temel değer alanı olarak kabul eden bir sivil toplum kuruluşu olarak, temel insan hak ve özgürlüklerini savunmak ve geliştirmek için mücadele vermeyi,

6) Üyelerinin; mesleki ve teknik eğitimi ile nitelikli işgücünü geliştirerek bilgi çağına hazırlamayı, ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermeyi,

7) Dil, ırk, cins, renk, aile, mezhep ve siyasi kanaat farkı gözetmeksizin kendi değerini, manevi mesuliyetini ve toplum hayatındaki görevini bilen bir işçi topluluğu meydana getirmek için hızlı ve güçlü sendikal teşkilatlanma, hür sendikacılık, Toplu İş Sözleşmesi ve Grev haklarının korunup geliştirilmesi yolunda çaba göstermeyi,

8) Yaşadığımız toplumsal çevre ile ilişkilerin geliştirilmesi, sendikal etkinliklerin işyeri sınırlarını aşarak tüm toplumu ve toplumsal sorunları kuşatması, doğal çevrenin korunması, sivil toplum örgütleri ile ortak hedefler için güç birliği imkânlarının geliştirilmesini,

9) Toplumumuzun, tarihsel birikimini ve kimliğini yansıtacak, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmesini sağlayacak adaletli, özgürlükçü, çoğulcu bir demokratikleşme ile bunun gerektirdiği her alanda ve kurumsal düzeyde yeniden yapılanmasının sağlanmasını ilke olarak kabul eder ve bu yolda mücadele eder.

Başkan
64x64

Baskanın Mesajı

Devamı...
64x64

Başkanın Özgeçmişi

Devamı...

ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI

baskan
ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI
İş Kolunun Lider Sendikası

Tanıtım Filmi

Duyurular

  • ÖZ AĞAÇ-İŞ SENDİKASI SİDE SOSYAL TESİSİ
  • KUDÜSE SAHİP ÇIK

Foto Galeri

  • 12. Olağan Genel Kurulumuz Gerçekleşti
  • Sendikamızın 16 Mart Vefa Gecesi Programı
  • Sendikamızdan Birlik ve Beraberlik Toplantısı
  • ÖRGÜTLENME KAPASİTESİ ve SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Videolar

  • Öz Ağaç İş Marşı
  • ÖZ AĞAÇ-İŞ ESTİM SOSYAL TESİSİ
  • Alfemo Üyelerimize Teşekkürler
  • İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?